top of page
Снимок экрана 2023-04-16 в 23.08.40.png

Circular Citizens -haastattelut

Projektin ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin aktiivisia kansalaisia, vaikuttajia sekä kansalaisliikkeitä, jotka pyrkivät edistämään ja jakamaan kiertotalouteen liittyviä ajatuksia esimerkiksi jätteen minimoinnista, kierrätyksestä ja esineiden uusiokäytöstä. 

 

Vuoden 2021 aikana Circular Citizens-tutkimusryhmä haastatteli Suomessa vastuullisuusvaikuttajia sekä ekologisia ja kestäviä elämäntapoja noudattavia henkilöitä. Haastateltavat kertoivat siirtymästä ekologiseen elämäntyyliin: mikä inspiroi tai herätti heidät muuttamaan kulutustottumuksiaan. Haastattelut kuvaavat erilaisia motivaatioita ja kohdattuja haasteita, ja inspiroivat omaksumaan kiertotaloustottumuksia.

Tämä haastatteluarkisto tarjoaa myös kurkistusikkunan täysin toisenlaiseen kontekstiin. Tutkimusryhmämme Venäjällä haastatteli vuona 2021 ekologisten yhteisöjen jäseniä ja johtajia ja nämä haastattelut on käännetty suomen kielelle. Venäjällä infrastruktuuri esimerkiksi kierrättämiseen on paljon heikompi, mutta silti löytyy aktiivisia kansalaisia ja aktivisteja, jotka kierrättävät ja pyrkivät edistämään kiertotaloutta yhteisöissään. Projektin tutkimustoiminta
Pietarissa on pysäytetty vuodesta 2022.

1
2
posts
bottom of page